ISRAEL TYÖ

Israel työryhmä organisoi

Toimintavuosina on järjestetty tilaisuuksia, joissa puhujina ollut asiantuntijoita.  On rukoiltu, järjestetty sapattiaterioita ja kannatettu ystävyysseurakuntaa Tel Avivissa.  Israel yhdistää; sapattiaterioille ja kokouksiin on tultu yli seurakuntarajojen.  Aiemmin on tehty matkoja Luvattuun maahan pastori K. Almgrenin johdolla ja niitä on tavoitteena järjestää jatkossakin.  Voidaan todeta, että vuosikymmenien aikana Kouvolan alueella on tehty paljon työtä Israelin puolesta.

Historiallista taustatietoa

Jeesus ja koko alkuseurakunta oli juutalainen ja toimi oman kalenterinsa mukaisesti.  Alussa Jeesukseen Messiaana uskovia pidettiinkin juutalaisen uskon lahkona. Ensimmäisellä vuosidalla keisari Dominiatuksen (-89) aikana se määriteltiin erilliseksi uskonnoksi ja kiellettin. Vainoa oli etenkin Roomassa ja muissa suurissa kaupungeissa. Kuten tiedämme, kristinusko levisi laajalle ja vaikutti yhteiskuntaan rakentavasti.  300 l. alussa lainsäädäntöön tuli uskonnon vapaus sekä Itä – että Länsi-Rooman valtakunnassa.  Keisari Konstantinuksen ajasta lähtien kristittyjen asema alkoi vahvistua ja juutalaisten asema heiketä. Heidän tekemänsä lähetystyö kiellettiin, myöhemmin  kristittyjen ja juutalaisten väliset avioliitot kiellettiin.  V. 381 Kristinusko julistettiin Rooman valtakunnan viralliseksi, vaikkakaan ei ainoaksi uskonnoksi. Arvostetut  kirkkoisät alkoivat kritisoida juutalaisia. Ambrosius julisti juutalaiset saastaisiksi ja painosti keisaria suhtautumaan heihin kielteisesti.  Idän piispa J. Krystosomos näki, että koska Jumala vihasi juutalaisia, myös kristittyjen täytyi vihata heitä.  (Juutalaiset, kristityt, Bysantin lainsäädäntö ja kristinuskon irtautuminen juutalaisuudesta n. 300–1204 Teuvo Laitila, s.68 )

Tunnettua on, että  keisari Konstantinus yhdisti kristinuskoa vallitsevaan pakanauskontoon. Pakanatemppeleitä muutettiin seurakunnan kokoushuoneiksi.  Liittyessään 300 -luvun jälkeen  läheisesti valtiovaltaan, seurakunta sai paljon maallista arvovaltaa, mutta voi kysyä,  menettikö se samalla hengellistä auktoriteettiaan?

Koska Israel kansana ei ollut hyväksynyt Jeesusta Messiaanaan, kristityt alkoivat vieroksua heitä. Olivathan he joutuneet lähtemään omasta maastaan pakolaisiksi v. 70 jKr.   Pääteltiin, että Jumala oli hyljännyt Israelin valittuna kansana ja että seurakunta oli saanut sen aseman. Tälle ilmiölle on annettu nimi ”korvausteologia” ja se on vaikuttanut läpi historian suuressa osassa kristikuntaa. Ei huomioitu Paavalin varoitusta: Älä ylpeile poisleikattuja oksia vastaan, kun olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Juuri kannattaa sinua eikä päinvastoin (Room. 11:17-).  Ohitettiin koko Vanhan testamentin  läpi kulkevat kehotukset siunata Israelia ja varoitukset sen kiroamisesta. www.reijotelaranta.fi/israel

Miksi me seurakuntana olemme mm. tekemässä Israel työtä?

Me uskomme Raamatun ilmoitukseen Israelista valittuna pappiskansana; tiivistettynä Jeesuksen sanoin samarialaiselle naiselle – pelastus on juutalaisista (Joh. 4:22).  Olemme nähneet miten kirjoitukset ovat käyneet ja käyvät toteen Israelin valtion syntymisessä ja juutalaisten paluumuutossa ja tulevissa lopunaikojen tapahtumissa (Hes. 34:13, Jes. 2:1-5).  Uskomme, että hyväksymällä uskomme juutalaiset juuret vahvistumme omassa identiteetissämme suomalaisena kansana. Sekä ymmärrämme raamatun ilmoitusta paremmin. Haluamme siunata Israelia myös käytännön tasolla, mm. ostamalla israelilaisia tuotteita emme kannata boikotteja, puhumalla totuutta maan politiikasta, matkustamalla Israeliin.

Raamattu kertoo, että Israelia ei ole valittu sen hyvyyden tähden, vaan että he ovat olleet tottelemattomia alusta alkain (Hes. 2).  Ymmärrämme, että Israelin toiminta sinänsä ei vaikuta eikä muuta sen asemaa Jumalan edessä.  Liitymme niihin kristittyihin, jotka jo vuosisatojen ajan ovat rukouksillaan mahdollistaneet ennustusten täyttymyksen.  Uskomme, että Jumala kyllä toteuttaa sanansa ilman meitäkin, mutta haluamme olla osa Israelia siunaavien sukupolvien ketjua.

Israel työ on osa lähetystyötämme.

Jumala on vanhurskas ja oikeudenmukainen, Hänessä ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta (2. Aik.  19.)  Hän ei asetu Israelin puolelle naapurivaltoja vastaan, vaan se mitä Hän tekee Israelille, koituu kaikkien kansojen hyväksi.  Israel työn ei ole tarkoitus vähentää rakkauttamme muita kansoja kohtaan. Sanomamme niin juutalaisille kuin muslimeille, palestiinalaiselle ja israelilaiselle on sama  Jeshua,  Jeesus on tie, totuus ja elämä, koko maailman valkeus.

Lähteet: Juutalaiset, kristityt, Bysantin lainsäädäntö ja kristinuskon irtautuminen juutalaisuudesta n. 300-1204  Laitila,Teuvo  Karjalan teologinen seura 2020

 

 

Alueellinen yhteistyö

Haluamme olla rakentamassa vahvaa yhteistyötä alueellisesti Kouvolassa. Vuoden 2023 tavoitteena on koota paikalliset Israel työn toimijat yhteen säännöllisesti sekä luoda yhteistä raamitusta työlle. Mikäli haluatte yhteisönä olla rakentamassa tätä Kouvolassa, niin ottakaapa yhteyttä.

TILAISUUDET

Ei erityistapahtumia tällä hetkellä päivitetty

POHDINTAA

Antisetimismiä ajassamme?

Loiko kirkkoisien juutalaisvihamielisyys pohjaa myöhemmälle antisemitismille?  Tunnemme Lutherin pettyneet vihakirjoitukset hänen myöhemmiltä ikävuosiltaan. Näistä ja myöhemmistä tunnettujenkin teologien negatiivisista kirjoituksista holokaustin luojat saivat ikään kuin oikeutuksen omalle toiminnalleen.  Loiko korvausteologia pohjan seurakunnan vaikenemiselle kautta aikojen tapahtuneisiin juutalaisten vainoihin.

Pastori J. Bittner kertoo kirjassaan Hiljaisuuden muurien murtaminen kuinka sodan jälkeen holokaustin vuosista Saksassa  vaiettiin ja sekä uhrien  että natsien jälkeläiset kantoivat isiensä vaiettua taakkaa ja syyllisyyttä kehoissaan ja tunnoissaan. Salattu menneisyys muodosti voimakkaan esteen Jumalan työlle.  Bittner muutti vaimonsa kanssa  .80 luvulla Tubingeniin, pieneen saksalaiseen kaupunkiin baptisti seurakunnan lähettämänä.  Rukoukset, paastot, evankeliointi ei tehnyt mitään vaikutusta kaupungin kovaan ilmapiiriin.  Kun  kaupungin johtajien, asukkaiden ja yliopiston osallisuus holokaustiin avautui, niistä alettiin keskustella.  Vastustus työtä kohtaan oli voimakasta,  mutta vähitellen hiljaisuuden muurit murtuivat ja väärät teot tunnustettiin julkisesti.  Juutalaisten ja natsien lastenlapset ja sitäkin seuraava sukupolvi sai kohdata isiensä menneisyyttä, tunnustaa, pyytää ja antaa anteeksi ja tehdä sovinnon. Koko kaupungin ilmapiiri muuttui ja seurakunnat alkoivat voimakkaasti tukea Israelia. Tästä alkoi liikehdintä joka on ulottunut moniin maihin. Mm. Suomessa  järjestetyt hiljaisuuden marssit ovat seurausta tästä työstä  htpps:// www.tv7.fi/arkki/heratysliikehdinta/jobst-bittner

Bittnerin kirja saa miettimään oman kansamme vaiettuja pahoja tekoja. Vieläkö kansalaissodan kummankin puolen z-sukupolvi kantaa tietämättään vanhempiensa vaiettuja pahoja tekoja ja kärsimyksiä?  Kouvolan ja Kymenlaakson alueella tehtiin maan räikeimpiä rikoksia.  Mielivaltaiseen tappamiseen syyllistyneet tuskin kertoivat lapsilleen teoistaan.  Sovintoa on etsittykin  ja rakennettu.  Kouvolassa siunattiin vuosituhannen alussa kirkkomaahan punaisten puolen tapettuja, joita ei aikanaan katsottu arvollisiksi saamaan kirkollista hautausta.  Raamattu toteaa että kolmanteen ja neljänteen sukupolveen isien pahat kostetaan (siirtyvät) niille, jotka Jumalaa vihaavat, mutta laupeus tulee kaikille, jotka Jumalaa rakastavat (5 Moos. 5:9-10). Korkeassa Veisussa on meille sattuva ja lohdullinen sana: Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, kymmenen tuhatta jalompi (5:10).  Hänessä, Jeesuksessa,  meillä on anteeksianto ja voima antaa anteeksi.

Tehilat Yah ystävyysseurakunta Israelissa

Ystävyysseurakunta Tehilat Yah

Seurakuntamme on tukenut messiaanista Tehilat Yah seurakuntaa useiden vuosien ajan. Seurakunta on vihdoin saanut omat toimitilat ja työympäristö Israelissa toimivalle kristilliselle seurakunnalle on haasteellinen.

Seurakunta tekee kuitenkin laajaa aluueellista työtä, sekä kerää aktiivisesti eri seurakuntia yhteen rukoilemaan ja toimimaan alueen parhaaksi.

Seurakunnan pastorina toimii Michael Yaron.

Voit tutustua seurakuntaan tästä linkistä: www.tehilat-yah.org

Juutalaisuuden ja kristillisyyden suhde

Haluatko tukea Tehilat Yah seurakuntaa?

Voit tukea Tehilat-Yah -seurakunnan toimintaa ja rukouksen
talon kuluja kertalahjoituksella tai lahjoittamalla säännöllisesti
Suomen Vapaakirkon kautta.
Tili: Suomen Vapaakirkko
FI13 5680 0020 2843 90
BIC OKOYFIHH
Viite: 368 34062 (seurakunnan toiminta)
Viite: 368 534069 (seurakunnan rakennus)

Suomen Vapaakirkon keräyslupa RA/2020/1485, myöntänyt Poliisihallitus 23.11.2020.
Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi, koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Tervetuloa mukaan

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan seurakuntamme toimintaan. Kalenterista voit tarkistaa mitä on menossa juuri tällä viikolla.